Marcin Sieradzki - OFICJALNA STRONA KANDYDATA DO SEJMU RP W VIII KADENCJI W ROKU 2015 Z RAMIENIA KW NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU

OD 2016 ROKU CZŁONKA PARTII NOWOCZESNA, ZASTĘPCY KOORDYNATORA POWIATU ZGIERSKIEGO, SPECJALISTY DS. SOCIAL MEDIA W OKRĘGU SIERADZKIM.

Wybory 2015

Nowoczesna Polska zaczyna się od głosu na mnie.

Marcin Sieradzki

Młody, wykształcony, przedsiębiorca i ekspert.

Oddaj na mnie głos

Oddaj głos w wirtualnym głosowaniu http://www.parlamentarny.pl

Kilka słów o mnie

Dzieciństwo

Urodził się 25. stycznia 1984 roku w Łodzi. Matka, Iwonna Sieradzka, z domu Kaczmarek, uzyskała tytuł inżyniera na Akademii Rolniczej w Warszawie, ojciec Bogusław Sieradzki ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Łódzkiej uzyskując tytuł magistra inżyniera, oraz uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Jego dziesięć lat starsza siostra Joanna Sieradzka ukończyła Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim. Przez 19 lat mieszkał w Łodzi na Bałutach, na Teofilowie, by od roku 2003 zamieszkać w Grotnikach, w gminie Zgierz. Uczęszczał do XII liceum ogólnokształcącego w Łodzi do klasy matematyczno-fizycznej.

Rodzina

Prywatnie jest żonaty od pięciu lat. Jego żona jest nauczycielką fizyki. Jest magistrem fizyki medycznej oraz magistrem matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Z zawodu jest nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Ojciec dwóch córek w wieku przedszkolnym. Mieszka w Grotnikach i w Łodzi, pracuje na terenie województwa łódzkiego, głównie w Łodzi, powiecie zgierskim i łódzkim wschodnim.

Edukacja

Studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska rozpoczął w roku 2003. Tytuł inżyniera uzyskał w 2007 roku, broniąc dyplom z wyróżnieniem. Tytuł magistra inżyniera architekta otrzymał w roku 2009 otrzymując bardzo dobry wynik na dyplomie końcowym. Pasję edukacyjną i wiedzę teoretyczną pogłębiał na czteroletnich, stacjonarnych, międzywydziałowych studiach doktoranckich na Politechnice Łódzkiej. Studia zakończył w roku 2013, by w 2014 roku zamkną przewód doktorski. Pracę z dziedziny wnętrz, budownictwa mieszkaniowego i urbanistyki w specjalności teoria i historia architektury polskiej i światowej pod tytułem "Metamorfozy przestrzeni mieszkalnych w obliczu postępu technologicznego" będzie bronił pod koniec 2015 roku. Marcin Sieradzki autor kilkunastu artykułów i notatek posiada doświadczenie naukowe oraz dydaktyczne. Od 2010 roku należy do Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Polskich, a od 2012 roku jest członkiem elitarnego stowarzyszenia SARP.

Kariera zawodowa

Pierwszą działalność gospodarczą, którą prowadzi nieprzerwanie do dziś, założył już w trakcie studiów w roku 2005. Praktykę projektową zdobywał w łódzkich, renomowanych pracowniach. Pozwoliło to na zdanie bardzo trudnego egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (odpowiednik aplikacji prawniczej). Uzyskując uprawnienia jako 25-cio latek był najmłodszym architektem w kraju. Duże doświadczenie i wiedza w młodym wieku pozwoliły mu uzyskiwać coraz lepsze posady, najpierw jako asystent głównego projektanta, potem Project Manager i Prezes Zarządu. Równocześnie prowadził działalność gospodarczą, której głównym zakresem działalności było budownictwo, wnoszenie obiektów w stanie surowym oraz prace ziemne i fundamentowe. W okresie od 2006 do 2008 zrealizował jako podwykonawca, generalny wykonawca lub inwestor zastępczy duże obiekty kubaturowe, kilka osiedli mieszkaniowych oraz obiekty sportowe i przemysłowe na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. W roku 2010 po załamaniu rynku deweloperskiego i zastojach w budownictwie w całości poświęcił się w całości architekturze i otworzył pracownię projektową. Liczne kursy, szkolenia z zakresu projektowania i programów komputerowych, konferencje oraz praca zawodowa i zdobywane doświadczenie umożliwiły pozyskanie coraz to bardziej znaczących klientów mających znaczenie na rynku nie tylko regionalnych, ale i krajowym oraz przyniosły coraz to ciekawsze zlecenia. Jako, że posiada uprawnienia i bogatą wiedzę.

Przedsiębiorca

Marcin Sieradzki to na dzień dzisiejszy autor ponad 100 projektów budynków mieszkalnych, wnętrz, budynków kubaturowych, przemysłowych, ale także laureat konkursów. Jego pracownia zrealizowała także liczne projekty aranżacyjne, graficzne, wizualizacyjne i marketingowe. W roku 2012 powrócił do budownictwa wykonując wnętrza obiektów prywatnych i komercyjnych jako inwestor zastępczy lub generalny wykonawca. W latach 2014-2015 otworzył też spółki zajmujące się wnętrzami i aranżacją, produkcją mebli, produkcją stoisk targowych i handlowych, produkcją reklamy i grafiki oraz zajmujące się projektowaniem budynków pasywnych, energooszczędnych i inteligentnych. Posiada też umowy ramowe z dużymi firmami regionalnymi pracując na ich rzecz jako konsultant, specjalista oraz kontrakty managerskie zajmując się rewitalizacją łódzkich kamienic, sprawdzeniami i koordynowaniem pełnobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych. Z powodzeniem wykonuje powierzone mu zadania i wraz ze wspólnikami oraz jako członek zarządu i Project Manager rozwija swoje firmy.

Polityka

Marcin Sieradzki od zawsze interesował się gospodarką, polityką, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią i przede wszystkim polityką i jak władza rządząca wpływa na wyżej wymienione zagadnienia. Jako architekt spotykał się z ogromną biurokracją, a jako przedsiębiorca i pracodawca, a wcześniej pracownik miał do czynienia z licznymi trudnościami jakie tworzy Państwo w wyniku złej organizacji i niesprawnej władzy. "Obserwując tendencję społeczeństwa, niezadowolenie i chęć zmian postanowiłem, że tak dalej być nie może". Do Stowarzyszenia NowoczesnaPL zapisałem się na początku sierpnia 2015 roku. Program w pełni mi odpowiadał i zgadzałem się z poglądami przewodniczącego Ryszarda Petru. We wrześniu bieżącego roku byłem wiceprzewodniczącym w komisji referendalnej. Brałem także udział w tworzeniu struktur zgierskich, miałem czynny udział w zbieraniu podpisów i rejestrowaniu komitetu oraz planowaniu strategii na rozpowszechnianie wizerunku .Nowoczesnej. Dziś kandyduję do sejmu z okręgu wyborczego numer 11 - okręgu sieradzkiego obejmującego powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski, z miejsca 3 (trzeciego). Jako mieszkaniec regionu oraz prowadzący działalność w gminie Zgierz z nowoczesnej i świeżej partii wiem, że mam szansę coś zmienić. Bo wreszcie jest partia, która postawiła na ekspertów, gdzie kandydatami są ludzie młodzi, lecz doświadczeni i z osiągnięciami, a nie znane twarze, którzy po za polityką nie znają prawdziwego życia. Bo mimo, iż nie pełniłem wcześniej żadnej funkcji publicznej i nie należałem do żadnej partii mogłem znaleźć się na listach wyborczych.

Zainteresowania

Z racji wykonywanego zawodu oraz w związku z rozwojem naukowym przeczytał ponad 50 książek architektonicznych, zapoznał się z dziesiątkami publikacji naukowych oraz zna setki albumów, czasopism i artykułów. Jego ulubionymi architektami światowej sławy, są Norman Foster, Oskar Niemeyer, Frank Lloyd Wright, Richard Neutra. W wolnych chwilach czyta też prozę: jego ulubieni autorzy, to John Irving, Steven King, Gabriel Garcia Marqez, Paulo Coehlo, Camila Lackberg, Jerzy Kosiński. Uwielbia także film, szczególnie amerykańskich reżyserów, jak Quentin Tarantino, Dawid Fincher, Martin Scorsese, ale także Woody Alen i Joel Cohen. Interesuje się również historią sztuki, głównie malarstwem. W wolnych chwilach słucha muzyki zarówno elektronicznej, jak i klasycznej. Dla rozrywki gra w strategiczne gry komputerowe. Przed rokiem 2009 dużo podróżował, zwiedzając większą część Europy, lecz zawsze wracając do słonecznej Italii, którą odwiedził ponad 10 razy, zawsze poznając dokładnie architekturę miast włoskich i kuchnię regionalną. Gdyż gotowanie to jedna z pasji, na którą poświęca wolne chwile podczas urlopów z rodziną lub w weekendy na działce. Zimą natomiast jeździ na nartach zarówno w Polsce, jak i za granicą (Włochy, Francja i Austria). Od zawsze także pływa, gdy tylko nadarzy się okazja, próbował również nurkowania i windsurfingu.

Bo nasze Państwo da się dwa razy lepiej zorganizować za te same pieniądze.

Poglądy i postulaty:

SPRAWY USTROJOWE

 • nie należy zmieniać ustawi zasadniczej, czyli konstytucji RP w przyszłej kadencji Sejmu, należy uprościć ustawy i rozporządzenia, ujednolicić prawo.
 • W Polsce powinny być dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym, konieczne jest zmniejszenie ilości posłów, zmniejszenie ilości senatorów lub w ogóle likwidacja senatu. Należy też zwiększyć rolę i możliwości rady ministrów i premiera, przy zmniejszeniu roli i mocy prezydenta.
 • Posłowie powinny być wybieramni w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jednomandatowych, część w okręgach wielomandatowych), gdyż typowe JOWy powodują wspieranie dużych partii.
 • Winno się głosować na konkretnych kandydatów, nie na partie polityczne. Każdy powinien mieć możliwość kandydowania nie należąc do partii, stowarzyszenia.
 • Konieczne jest wprowadzenie głosowania przez Internet dla zwiększenia frekwencji, należy znieść parytet kobiet na listach (winna to być indywidualna sprawa każdej partii), a listy winny być tworzone rzeczowo i z konkretnych i właściwych kandydatów bez względu na płeć. Nie ma też żadnego uzasadnienia dla obowiązku umieszczania na liście na przemian kobiet i mężczyzn.
 • Należy wprowadzić kadencyjność w sejmie i w senacie do dwóch pod rząd przy maksymalnie czterech w całej karierze. Należy też ograniczyć kadencję dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Raczej nie należy ograniczać kadencji dla radnych.
 • Winno się znieść ciszę wyborczą, nie wolno obniżać wieku wyborczego i winno się gloryfikować biorących udział w głosowaniu lub nawet wprowadzić obowiązek głosowania.
 • Nie należy finansować partii z budżetu Państwa. Należy zatem wprowadzić możliwość odpisania część podatku na wybraną patię oraz umożliwić by wpłaty dla partii miały możliwość spółki, firmy i inne działalności. Winno się jednak określić jaką część subwencji partie będą wydawać na cele merytoryczne, a jaką na kampanie. Należy przy tym zwiększyć kompetencje organów kontrolujących finanse partii. Wybór kandydatów na listy winien być indywidualną sprawą partii. Należy podwyższyć próg głosów uprawniających partię do otrzymania subwencji. Należy zwiększyć próg wyborczy dla partii i dla koalicji.
 • Nie należy nadużywać referendum, winny być ono ogłaszane tylko w najważniejszych sprawach: zmiana konstytucji, akcesje, wojna.

SPRAWY SAMORZĄDOWE I OBYWATELSKIE

 • Należy zmienić funkcjonowanie samorządów lokalnych, odejść od centralnego zarządzania, zwiększyć kompetencje rad gminy, działania winny być podejmowane lokalnie, stąd większa część pieniędzy z budżetu winna być przeznaczana na gminy, które we własnym zakresie winny realizować inwestycje nawet te ponadlokalne na zasadzie współpracy międzygminnej. A radni powinni dysponować większymi uprawnieniami i mieć budżet na ekspertyzy, opinie prawne.
 • Nie należy obniżać liczby podpisów pod wnioskiem o referendum, lecz należy obniżyć ilość podpisów pod projektem ustawy - do wniesienia inicjatywy ustawodawczej do 50 tysięcy.. A decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego winny być wiążące dla samorządu.
 • Należy zachęcać samorządy do inwestycji, współpracy z sąsiadami i szukania zysków oraz oszczędności. Należy zwiększyć udział samorządów w podatkach PIT i CIT. Należy przeznaczyć dużo większą część z budżetu państwa na zadania samorządowe oraz na lokalne cele. Należy zmienić zasadę "janosikowego" lub w ogóle zlikwidować ten proceder. Jendakże gminy, na których terenach znajdują się obszary chronione winny otrzymywać rekompensatę za brak możliwości prowadzenia niektórych inwestycji.
 • Powinien być wprowadzony obowiązek przeprowadzenia referendum na wniosek co najmniej 200 tys. obywateli i należy znieść wymóg 50% frekwencji do 25% jako wyniku uznania referendum za wiążące.
 • Należy także uregulować ustawą mechanizm konsultacji społecznych oraz mechanizm budżetu obywatelskiego. Zatem państwo z równymi prawami i państwo dla obywateli nie dla władzy.

PODATKI I FINANSE

 • Winno wprowadzić się rejestry umów z publikacją kontrahentów, cen i czasu. Konieczna jest większa jawność przetargów dla obywateli. Winny być transmisje nie tylko z posiedzeń sejmu, ale przynajmniej transmisje internetowe z rad, sejmików, wszelkich komisji.
 • Konieczna jest większa kontrola dla urzędników, winny być wprowadzone oświadczenia i braku konfliktu interesów dla urzędników i osób pełniących funkcje publiczne. Należy wprowadzić odpowiedzialność finansową dla urzędników administracji publicznej, urzędu skarbowego i ZUS'u. Należy objąć też większą grupę ludzi składającą oświadczenia majątkowe.
 • Należy jeszcze efektywniej walczyć z korupcją, zwiększając nakłady z budżetu na ten cel. W związku z ustawą lobbingową z 2005 roku należy nałożyć na lobbystów więcej obowiązków w celu możliwości sprawdzania ich działań.
 • 3x16 - 16% podatek VAT, PIT i CIT. Ujednolicenie przepisów i prostszy system podatkowy jest konieczny by nie było nieuczciwych działań. Uproszczenie systemu to także większe wpływy do budżetu państwa.

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Należy zrobić wszystko by zwiększyć liczbę urodzin w Polsce. Nie ma jednak dowodu na to iż wsparcie finansowe dla rodzin zwiększy ilość urodzin. W państwie powinno żyć się lepiej i winno być bezpiecznie i stabilnie. Winna być też dobra edukacja oraz prawa dodatkowe dla rodzin z dziećmi: urlop macierzyński i rodzicielski, gdy jedno z rodziców nie pracuje by zajmować się dziećmi winno okres ten wliczać się jako okres składkowy. Na pewno nie należy wprowadzać obowiązku urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Należy wspierać politykę prorodzinną w sposób rzeczowy i commendatory niekoniecznie finansowy.
 • Państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad starszymi i niepełnosprawnymi stosując ulgi podatkowe. Należy jednak przede wszystkim rozwijać prywatne i pozarządowe instytucje do opieki nad starczymi, niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Winno się też wprowadzić ubezpieczenie obowiązkowe od niesamodzielności.
 • Należy przywrócić wysokość składek przekazywanych do OFE, stopniowo je zwiększać oraz wprowadzić obowiązkowe członkostwo w otwartych funduszach. Należy zmienić system na korzyść OFE przy zmniejszeniu roli ZUS. Należy dokładniej kontrolować obie instytucje i każdy winien mieć dostęp do sprawozdań finansowych, bilansów i wydatków tychże instytucji.
 • Należy zastanowić się nad równą emeryturą - emeryturą obywatelską przy wprowadzeniu obowiązkowych dodatkowych ubezpieczeń. W związku z tym należy wprowadzić dalsze preferencje podatkowe zachęcające do III filaru i do oszczędzania.
 • Wiek emerytalny powinien być proporcjonalny do średniego wieku życia, przy czym wiek emerytalny kobiet winien być nieco niższy. Zatem 67-68 lat dla mężczyzn oraz 64-65 lat dla kobiet to na ten czas optymalny wiek przejścia na emeryturę. Można też wprowadzić możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy, przy czym do okresu winny się wliczać studia oraz urlopu macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze. Powinna ewentualnie istnieć możliwość przejścia w wieku na przykład 63 lat przy czym emerytura była by niższa niż ostateczna. Społeczeństwa się starzeją, liczba osób w wieku produktywnym maleje, liczba urodzin też nie jest duża, zatem są to konieczne praktyki ze względów ekonomicznych.
 • Należy znieść wszystkie przywileje emerytalne, przede wszystkim dla górników, sędziów, policjantów, żołnierzy i innych uprzywilejowanych grup. Należy znieść bardzo wysokie emerytury związkowców i innych zawodów. Emerytury winny być równe lub proporcjonalne do składek. Należy włączyć sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego. Fundusz kościelny powinien zostać zlikwidowany.
 • Przedsiębiorca winien płacić składki proporcjonalne do zysków jakie osiąga, a nie stałą składkę ZUS. Mikro przedsiębiorstwa winny płacić dużo mniejszą składkę ZUS niż duże firmy.
 • Należy zlikwidować KRUS i włączyć rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń. Składka rolników winna być proporcjonalna do dochodów. Górnicy winny otrzymywać emerytury na tych samych zasadach co inni obywatele.

RYNEK PRACY

 • Należy zreformować rynek pracy i ustalić minimalną stawkę godzinową dla wszystkich typów umów. Minimalną krajową należy ustalać na poziomie regionalnym. Nie ma dowodów na to, iż minimalna duża minimalna płaca poprawi sytuację społeczeństwa, a może wręcz spowodować wzrost szarej strefy i wzrost bezrobocia. Zatem nie powinna być sztucznie podnoszona, gdyż spowoduje to utrudnienia dla pracodawców.
 • Należy zachować różnorodność form zatrudnienia i różne typy umów ze względu na różne charaktery poszczególnych prac oraz ze względu na sezonowość niektórych prac. Jednakże winno się ujednolicić stawki podatkowe we wszystkich typach umów.

ZDROWIE

 • Opieka zdrowotna winna być finansowana z budżetu państwa, jednakże obywatele powinni w ramach płaconych składek mieć podstawowy pakiet usług. Dodatkowe świadczenia i usługi zdrowotne winny być opłacane dodatkowo przez samych obywateli, lecz na zasadzie obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Ważne jest by gromadzić i analizować informację o stanie zdrowia pacjentów pomagając lepiej planować i analizować potrzeby służby zdrowia, mimo zagrożenia polegającego na ingerencji w prywatność pacjentów.
 • Należy lepiej zorganizować służbę zdrowia, część sprywatyzować, konieczne jest lepsze zarządzanie i lepsze rozpisanie świadczonych usług oraz zmniejszenie kolejek poprzez krótszą realizację usług i zabiegów.
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia psychicznego powinien pozostać odrębnym programem zdrowotnym z własnym budżetem i prowadzonym monitorowaniem jego realizacji. Należy zalegalizować stosowanie marihuany w celach leczniczych. Po okresie przejściowym i odpowiedniej wcześniejszej profilaktyce należy zalegalizować marihuanę i objąć jej sprzedaż kontrolą państwa oraz nałożyć podatek akcyzowy. Sprzedaż jej powinna odbywać się w koncesjonowanych punktach sprzedaży spełniających określone wymogi.

GOSPODARKA

 • Nowoczesne państwo nie może być właścicielem przedsiębiorstw.
 • Państwo i samorządy mogły by mocniej angażować się w organizację systemu kolejowego. Transport powinien działać bez dotacji, zatem jeździć tam, gdzie jest to opłacalne i możliwe do sfinansowania. Należy jednak dopuścić kilka firm, by zwiększyć konkurencję. Kolej winna być sprywatyzowana.
 • Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinna leżeć po stronie prywatnych firm. Jednakże państwo powinno dążyć do tego by Internet dotarł do każdego obywatela, wspomagając działania lokalne.
 • Należy sprawić, by interpretacje prawna danego urzędu była wiążąca na terenie całego kraju i dotyczy to zarówno urzędu skarbowego jak i ZUS oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Należy zharmonizować stawki podatkowe za podobne produkty. Ujednolicenie podatków PIT, CIT i VAT jest konieczne do właściwego działania państwa - .3x16
 • Sklepy wielko powierzchniowe winny płacić podatki obrotowe od wielkości sprzedanych dóbr na terenie kraju.
 • Nie należy dokładać na banko dodatkowych podatków. Banki w dużej mierze wspomagają biznes i przemysł i ich aktywa nie mogą być opodatkowane, gdyż możliwości finansowe banków przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.
 • Należy wprowadzić przepisy, które pozwolą by po śmierci właściciela firma istniała bez zakłóceń, szczególnie dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych. Należy zatem uelastycznić przepisy spadkowe.
 • Państwo nie powinno narzucać zasad i regulacji dla rynku finansowego i zasad udzielania kredytów oraz nie powinno ograniczać dostępności kredytów i relacji klienta z bankiem.
 • Nie jest rolą państwa wspieranie finansowe obywateli, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej z powodów makroekonomicznych. Państwo nie może ingerować w prywatne instytucje pożyczkowe. Należy jednak zwiększyć obowiązki informacyjne instytucji finansowych w stosunku do ich klientów. Należy też chronić seniorów i stworzyć systemy ich ochronę na rynku usług finansowych. Lecz przede wszystkim państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej, a obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje działania.
 • Należy wprowadzić obowiązek stosowania poza cenowych kryteriów w zamówieniach publicznych i różnego typu przetargach.
 • Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów - równość podatkowa i podatek liniowy. Opodatkowanie konsumpcji (VAT) jest dużo korzystniejsze dla gospodarki niż opodatkowanie dochodów.
 • Dług publiczny jest konieczny do sprawnego działania Państwa i dopuszczam myśl by był powiększany.

ROLNICTWO, ENERGETYKA, BEZPIECZEŃSTWO

 • Rolnik to taki sam przedsiębiorca jak każdy inny. Nie powinna być to grupa szczególnie wspierana. Powinni płacić te same składki i podatki zależne od dochodu. Nie powinni też otrzymywać dotacji z budżetu państwa. Ewentualne zabezpieczenia w przypadku problemów winni uzyskiwać poprzez firmy zewnętrzne. Dopłaty unijne na dzień dzisiejszy są wystarczające.
 • Uprawa roślin GMO winna być zakazana, natomiast dystrybucja modyfikowanej genetycznie żywności winna być dozwolona, lecz produkty GMO winny być oznakowane, nawet jak jest to składnik w śladowej ilości jako surowiec innego produktu końcowego.
 • Polska energetyka powinna opierać się o własne zasoby, nawet jeśli oznaczało by to wyższą cenę energii w początkowym stadium. Obywatele winni ponieść większe koszty związane z efektywnością energetyczną gospodarki mimo, że efekty nie będą widoczne od razu.
 • Należy przede wszystkim poprawić stan sieci energetycznych na terenie całego kraju. Konieczna jest dalsza prywatyzacja sektora energetycznego i górnictwa. Nierentowne kopalnie należy przekształcać lub zamykać.
 • Polska jako kraj zasobny w węgiel nie może w pełni realizować unijnej polityki ograniczania gazów cieplarnianych. Nie należy też wprowadzać podatków od emisji spalin CO2 przez samochody.
 • Państwo powinno wspierać działania innowacyjne w sektorze gospodarki i energetyki oraz budownictwo energooszczędne i pasywne a nie działania drobne jak termomodernizacje. Państwo powinno wpierać innowacje zarówno w zakresie paliw kopalnych, jak i odnawialnych źródeł energii.
 • Budowa elektrowni atomowych w Polsce jest jak najbardziej uzasadniona. Należy dążyć do dużych scentralizowanych ośrodków, ale należy także wspierać mikroinstalacje prokonsumenckie.
 • Przy zakupach zbrojeniowych należy kierować się względami gospodarczymi - kupować sprzęt produkowany w Polsce.
 • Nie należy zwiększać budżetu obronnego do więcej niż 2% PKB. Nie ma na ten czas potrzeby by powiększać armię. Ważniejszy jest lepszy sprzęt i technologie niż liczebność armii. Wschodnie granice winny być natomiast wzmocnione poprzez: budowę infrastruktury, oprawę stanu energetycznego, zwiększenie liczy żołnierzy.
 • Polska powinna zabiegać by były stałe bazy NATO na naszym terytorium oraz winna się znaleźć na naszym terenie tarcza antyrakietowa.
 • Służby mundurowe i specjalne winny mieć dostęp do wszystkich niezbędnych danych w tym do danych telekomunikacyjnych, ale jedynie za zgodą sądu.

POLITYKA ZAGRANICZNA

 • Należy wspierać Ukrainę w tworzeniu demokratycznych instytucji państwa i samorządu na przykład poprzez wysyłanie ekspertów. Należy też zabiegać o udział w negocjacjach w sprawie Ukrainy.
 • Konieczne są relację z Rosją jako z naszym sąsiadem i jako całkiem dobrym rynkiem eksportowym (ponad 5%)
 • Polska nie powinna budować żadnych nowych sojuszy poza tymi, w których jest obecnie. Należy wspierać działania Unii Europejskiej, umacniać naszą pozycję oraz realizować wspólną politykę.
 • Polska jest częścią Europy, a Europa jako stary kontynent to kolebka kultury i ostoja tradycji. Winniśmy przyjmować imigrantów z terenów dotkniętych wojnami i innymi konfliktami. Ilość przyjmowanych uchodźców winna być ograniczona, a warunki pobytu powinno być sprecyzowane. Przyjąć należy tylko uchodźców, a nie imigrantów ekonomicznych. Należy skupić się na uchodźcach chrześcijańskich i rodzinach z terenów dotkniętych wojnami religijnymi.
 • Uchodźcy winni być włączeni do życia społecznego i rynku pracy by mogli przynieść realne korzyści dla gospodarki i by państwo nie ponosiło dużych kosztów związanych z ich przebywaniem.
 • Polski rynek pracy winien być otwarty dla migrantów zarobkowych, ale tylko z krajów Unii Europejskiej i ewentualnie z krajów sąsiednich z poza UE.
 • Na regulacje unijne wpływ powinny mieć instytucje ponadnarodowe, jak Parlament Europejski i Komisja Europejska.
 • Polska powinno wejść do strefy waluty Euro w najbliższej kadencji parlamentu do 2019 roku, najpóźniej do 2021 roku.
 • Polska winna również ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Polska powinna zatem ratyfikować umowy CETA i TTIP, by zwiększyć wymianę handlową. Negocjacje tych umów powinny być jawne. Należy też dążyć do zniesienia wiz do tych krajów.
 • Polska winna w ramach traktatów do 2030 roku zwiększyć pomoc dla krajów najuboższych do 0,33% PKB. Pomoc rozwojowa powinna polegać głównie na pomocy humanitarnej w obliczu katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. A Polska powinna wspierać polskich przedsiębiorców w inwestowaniu w krajach rozwijających się.

EDUKACJA

 • Należy zwiększyć wydatki na naukę do 2,5 procent PKB do 2030 roku, a po roku 2030 do 4%, przy równoczesnym uelastycznieniu modelu kariery naukowej i przy wspieraniu nauk ścisłych nad humanistyczne.
 • Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość, trzeba wrócić i rozwijać ofertę kształcenia zawodowego. Edukację należy dostosowywać do rynku pracy i potrzeb gospodarczych.
 • Należy wspierać duże i znaczące ośrodki akademickie, takie uczelnie przyciągają biznes i wpływają na rozwój. Lepiej mniej ośrodków lepszej jakości niż sieć terytorialna słabych ośrodków.
 • Należy wspierać innowację oraz wspierać B+R poprzez zachęty podatkowe, przeznaczanie części budżetu państwa na granty badawcze przedsiębiorstw, finansowanie przede wszystkim kierunków studiów przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.
 • Państwo nowoczesne winno koncentrować się na finansowaniu badań w kilku strategicznych sektorach, jednakże finansować też innowacyjne realizacje wykraczające z konkretnej grupy.
 • Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty. Wydatki na oświatę winny być zwiększone półtorakrotnie.
 • Należy dostosować kartę nauczyciela do współczesnych wymogów, winna być połączeniem kodeksu pracy i obecnej karty nauczyciela. Nauczyciele winni pracować maksymalnie 40 godzin tygodniowo lub być rozliczani za każdą dodatkową godzinę pracy i z każdej godziny pracy powinni się rozliczać.
 • Dzieci winny zaczynać edukację w wieku 6 lat i tylko w niektórych przypadkach rodzice mogą decydować o posłaniu dziecka w wieku 6 lub 7 lat.
 • Należy zwiększyć decyzyjność dyrektora i wicedyrektora w szkołach w sprawach wydatków, wypłat wynagrodzeń, wysokości wynagrodzeń. Należy ułatwić system zdobywania poszczególnych stopni przez nauczyciela, przy równoczesnym zmniejszeniu ochrony i przywilejów dla stopni najwyższych. Wynagrodzenie nauczyciela winno być związane nie tylko z doświadczeniem ale także z wynikami jakie osiągają uczniowie, szkoła i oni sami. Wybór dyrektora winien odbywać się w drodze konkursu, a decydujący głos winni mieć eksperci z kuratorium oświaty.
 • Szkoła winna przede wszystkim uczyć samodzielnego zdobywania wiedzy oraz odpowiedzialności za własny rozwój, a edukacja musi kształcić kompetencje niezbędne na rynku dostosowując się i zmieniając program. Należy zatem rozszerzyć elementy doradztwa zawodowego, prawa pracy i podatkowego w programach nauczania. Należy też zwiększyć program szkolny w zakresie polepszania kompetencji cyfrowych.
 • Należy wycofać religię ze szkół publicznych. Nie wolno finansować tych lekcji z budżetu państwa. Te pieniądze można wydać lepiej. Na lekcje przedsiębiorczości, prawa, WOS, informatyki, techniki (rysunek i pismo techniczne, budowa maszyn, budownictwo, prąd, itp.). Edukacja seksualna nie powinna być obowiązkiem szkoły, stąd wychowanie seksualne nie może być obowiązkowe. Nauczyciele winni być jednak szkoleni w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na różnych tłach.
 • Ilość szkół i nauczycieli winna być dostosowana do warunków demograficznych. Winno się zamykać szkoły, w których nie ma odpowiedniej ilości uczniów i tworzyć szkoły gminne zamiast lokalnych przy dobrym systemie transportowym do szkół. Proces likwidacji szkół jest konieczny i należy go przeprowadzić optymalnie.
 • Nauczyciele powinni mieć możliwość doboru podręcznika. Podręczniki winny być darmowe tylko dla nauczycieli, nie dla uczniów i rodziców. Lecz duża część treści edukacyjnych winna być ogólnie dostępna z możliwością i wykorzystywania i przetwarzania. Podręczniki w formie papierowej powinny być zastępowanie e-podręcznikami, a szkoła powinna w coraz większym stopniu wykorzystywać nowe technologie w nauczaniu.

KULTURA

 • Własność intelektualna winna być lepiej chroniona. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych winna być uszczegółowiona. Winno być lepsze prawo patentowe. Należy też umożliwić rozwój nowopowstających form ekspresji.
 • Polska powinna znosić bariery w dostępie do cyfrowych treści online opartych na blokowaniu geograficznym na terenie UE.
 • Finansowanie kultury nie powinno być mniejsze niż 1% PKB, nie wliczając oczywiście środków samorządowych i lokalnych, przy czym należy stale powiększać tą kwotę.
 • Przedsiębiorstwa powinny mieć prawo do odpisu 1% z CIT na przedsięwzięcia z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Instytucje kulturowe winny mieć zapewnioną autonomię programową i pełnić rolę gwaranta wolności twórczej.
 • Media publiczne winny być odpolitycznione, lecz nie należy przeprowadzać rewolucji i wprowadzać nowej ustawy w tym zakresie. A obecny system finansowania nie wymaga zmian.
 • Państwo winno wspierać czytelnictwo, rozwój bibliotek przez wieloletnie programy.

NORMY OBYCZAJOWE i ŚWIATOPOGLĄD

 • W moim mniemaniu przerywanie ciąży winno być dopuszczone na określonych warunkach, nie tylko związanych z przypadkami skrajnymi jak gwałt, nieletność, zagrożenie życia płodu lub nieuleczalnej choroby płodu.
 • Związki partnerskie dla par hetero- i homoseksualnych, winny być dozwolone i unormowane prawem, jednak prawo do adopcji lub przysposobienia dzieci jest sprawą odległą i niemożliwą w pierwszym etapie.
 • Należy zastanowić się nad karą śmierci dla najokrutniejszych zbrodni i zwyrodniałych przestępstw. Należy zaostrzyć kodeks karny.
 • Należy zaostrzyć kary dla osób znęcających się nad zwierzętami, należy wprowadzić zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrku i należy zaostrzyć przepisy co do ochrony zwierząt laboratoryjnych.
 • Należy zwiększyć kary za zniesławienie i to zarówno w świecie realnym jak i w Internecie. Należy zatem wprowadzić możliwość ślepych pozwów (bez podania danych oskarżonego), na podstawie obrażeń i hejtów w Internecie.
 • Należy ujednolicić i dokładnie sprecyzować prawo Internetowe.
 • Decyzja o eutanazji winna być sprawą tylko i wyłącznie chorego i jego rodziny.
 • Należy wprowadzić zakaz wieszania jakichkolwiek symboli religijnych w budynkach państwowych i użyteczności publicznej.
 • Należy sprecyzować przepisy o monitoringu. Powinien być powszechny jednakże każdorazowo osoba winna być informowana o występowaniu kamer w danym obiekcie. Policja i inne służby powinny mieć ułatwiony dostęp do tych materiałów. Jednak powinien być zakaz stosowania kamer z funkcją nagrywania chyba, że w wybranych obiektach i ze względów bezpieczeństwa. Zakaz instalowania kamer w przebieralniach, toaletach winien być przestrzegany. Nie powinno być jednak zakazu na stosowanie kamer w szkołach, przedszkolach, żłobkach.
 • Należy zwiększyć przejrzystość i kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, by wszyscy mogli w sposób świadomy wyrazić zgodę na ich przetwarzanie szczególnie dla celów biznesowych.

Marcin M. Sieradzki - OKW NR 11 MIEJSCE TRZECIE (3)
Grotniki, powiat zgierski
ulica Ozorkowska

GSM 512 38 25 98
mail biuro@marcinsieradzki.pl

Siedziba .Nowoczesnej w Łodzi
kod 90-418 Łódź ulica Kościuszki 1
pokój 238, piętro II

Biuro Kandydata
90-612 Łódź - Polesie
ulica Gdańska 54

Głosuje na mnie w okręgu sieradzkim
- okręg wyborczy numer 11
- .Nowoczesna MIEJSCE NUMER 3


Okręg wyborczy nr 11:
Sieradz, Zgierz, Kutno, Łask, Łowicz, Pabianice, Poddębice, Wieluń, Łęczyca, Zduńska Wola

Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego.